Pola diversas xeografia da lusofonia

  Pola diversas xeografia da lusofonia

Título Polas diversas xeografías da Lusofonía
Autor Xosé Lois García
Editor Asociación Cultural Xermolos de Guitiriz, 2013

Venres 2910/2021, debate sobre 2 libros da miña autoría

Venres 29, debate sobre 2 libros da miña autoría, publicados no presente ano.
Promovidos pola Libraría da Proencia. Na igrexa de Pinol (Sober), ás 19 h.
a ìntura manierrista en solbar