Cromatismo divino. as pinturas murais de Nogueira de Miño

cromatismo divino
Título Cromatismo divino: as pinturas murais de Nogueira de Miño
Autor Xosé Lois García
Fotografías de Mani Moretón
Editor Asociación Cultural Xermolos de Guitiriz, 2018
N.º de páginas 128 páginas

Venres 2910/2021, debate sobre 2 libros da miña autoría

Venres 29, debate sobre 2 libros da miña autoría, publicados no presente ano.
Promovidos pola Libraría da Proencia. Na igrexa de Pinol (Sober), ás 19 h.
a ìntura manierrista en solbar