O extraordinario valor de ter un xornal en galego - 21 Xuño 2018
Opinión: nos diario

Rexurde o optimismo por reconquistar unha cabeceira de xornal e tela diariamente nos quioscos, para superar diversas carencias polas que pasa a información nesta Galiza que vemos anulada a súa vontade e a súa voz, por medios informativos dependentes de intereses e poderes foráneos, que anulan a lexitimidade de contar cunha información veraz do que acontece no noso país. A ocultación de problemas é cada vez mais elocuente nuns medios que non só proclaman a súa mediocridade, senón que terxiversan a realidade do noso cotián existencial. Isto non deixa de ser unha inmoralidade que non podemos admitir nin transixir. Nestas circunstancias hai que impor o rigor, en moitas direccións e ordes; establecer un vehículo que esclareza o que se nos nega e como se nos difama. Temos que restituír a nosa voz negada e alterada polos que intentan aniquilar o noso idioma e a nosa cultura: atributos vitais do que somos e queremos ser, no presente e no futuro. Precisamos de pór orde e entusiasmo na normalización dunha prensa aberta, dinámica e sen censura. E isto non se fai a golpe de arroutos ou voluntarismos. Sen a convicción pragmática e de autoestima, de prevalecer nos privilexios de estar asentados na nosa lingua, na nosa cultura e no todo que nos integra na nosa identidade. Non medraremos o suficiente se non detemos, con patente galega, o espolio ao que estamos sometidos.

Precisamos de pór orde e entusiasmo na normalización dunha prensa aberta, dinámica e sen censura

Estas alertas demandan respostas moi serias e contundentes e desde Sermos nace O diario Galego, non para integrarse no longo inventario de publicacións que existen na Galiza, e ser un mais. Ten que ser un xornal noso que tentará crear un espazo inexistente, que proclame os valores da nación galega e estimule á cidadanía a estar atenta a unha información veraz e de investigación, para medrar nela e acadar unha opinión da que hoxe estamos exentos. Para isto temos que crear vontade e decisión, o proxecto é convincente e por tanto ten que ser de todos que comprendan a situación de agravios e os retrocesos que existen en varios parámetros de intensos problemas que ten a nosa sociedade, e moitos deles poden ser mais perceptíbeis cando contamos cun medio informativo solvente, que nos descubra temas que se nos ocultan.

O Diario Galego non deixará de ser, alén da súa información, un órgano pedagóxico e de novidade que non estamos acostumados a ter esta distinción nos medios de comunicación operativos na xeografía galega. Precisamos de conquistar presente e futuro, dunha maneira distinta a como nolo presentan varios medios de información utilizados pola instrumentalización de acaparadoras institucións que neutralizan a verdadeira información en favor de seus intereses. Precisamos dunha información capaz de crear unha opinión distinta á que hoxe está acostumado a percibir o lector, facéndoo partícipe dunha prensa libre e emerxente que nos integre na emancipación duns valores para que a sociedade recupere a sintonía co noso país. Un colectivo como o galego non debe permitir estar ausente dun instrumento defensivo de información como o que pretende crear O Diario Galego, de moi próxima estrea.

Ademais de dar a benvida a un xornal proxectado en galego e deseñado para esclarecer unha serie de temarios que incumben, en particular, aos galegos, temos o deber de asumir e contribuír a potenciar as subscricións. O xornalismo é apaixonante, cando está motivado por buscar a noticia e harmonizala rachando con atrancos e barreiras, nun combate certo contra os abusos que diversos poderes promoven e que resultan en alienación informativa. O Diario Galego non deixa de ser un novo desafío en procurar e defender a verdade. Non podemos ignorar as contradicións predominantes nunha sociedade tan mediatizada como a nosa, sen que ninguén concorra a desafiar seus hábitos de confusión que emiten certos medios incrustados no poder. A liberdade ten un prezo, e esta deféndese creando elementos vehiculares, con capacidade defensiva en favor dunha sociedade postergada. 

O Diario Galego non deixa de ser un novo desafío en procurar e defender a verdade

O xornalismo é un vehículo poderosísimo, tanto defensivo como de persuasión, que o vemos na Galiza intervido e mediatizado por varios estamentos institucionais, no que predomina a idea única de partido, coa tentativa de domesticar a verdadeiros profesionais do medio. A eliminación do programa cultural de Radio Galega e a dimisión de dous xornalistas da TVG por non querer ser prea desa carnaza, non son casos illados. En todos estes casos e disidencias fanse mais necesarios medios de comunicación libres e sen asfixiantes xugueiras. Por isto e moito mais, O Diario Galego nace para cubrir un espazo informativo, nun dos momentos en que os galegos precisamos dunha prensa sen ataduras, que abra canles de participación a unha cidadanía que merece e precisa de información puntual e capaz de superar eses obstáculos de imprecisións que emiten certos medios. O Diario Galego non deixa de ser un proxecto de esperanza que temos que apoiar.

nos diario 200

galicia digital 200

canle ribeira sacra logo 270

camilo gomez torres
De rebeldías, Soños e irmandades

coloquio homenaxe xose lois garcia
Libro Coloquio-Homenaxe

polas diversas xeografias da lusofonia 210x315
Polas diversas xeografías da Lusofonía

pinturas renacentistas 210x315
As pinturas renacentistas de Santa María de Pesqueiras